Psykologinen turvallisuus

Googlella haluttiin luoda ”täydellinen” tiimi. He vertasivat erilaisia datoja tiimeistään ja koittivat löytää työntekijöistään sellaisia yhdistelmiä erilaisista taustoista, koulutuksista, luonteenpiirteistä ja mistä ikinä, jolla luotaisiin voittamaton ”täydellinen” tiimi. Mitään tekijöitä ei tuntunut löytyvän, jotka olisivat tehneet parhaasta tiimistä paremman kuin muut tiimit. Lopulta, kun kaikki tuntui olleen kokeiltu, löytyi yhdistävä tekijä. Tiimi, jossa työntekijät kokivat olonsa psykologisesti turvallisiksi, on kaikista menestynein.

Yksilön kyvyt ja lahjakkuudet puhumattakaan kaikesta hienosta tiedosta, mitä he ovat omaksuneet, eivät pääse esille yhteisössä, jossa niitä ei syystä tai toisesta saada esille. Yhden olennaisimmista tekijöistä tässä tiedetään olevan psykologinen turvallisuus. Psykologisesti turvallisessa ympäristössä uskalletaan ehdottaa erilaisia, jopa hulluja tai huonoiksi koettuja ideoita vapaasti. Juurikin kaikista villeimmistä ideoista tiedetään syntyneen niitä menestystekijöitä.

Suurimmat rajoitteet ihmisen tekemiseen ovat hänen omassa päässään. Siinä, ettei koe itseään tarpeeksi joksikin tai kokee itsensä liikaa joksikin. Meillä ihan jokaisella on kuitenkin ihan ikiomat määritelmät siihen, mikä on ”tarpeeksi” jotain tai ”liikaa” jotain. Siksi on äärimmäisen tärkeää alkaa purkaa sitä, minkälaiset määritelmät työyhteisössä vallitsevat. Voivatko yksilöt vapaasti, ilman tuomitsemisen pelkoa tuoda epäkohtia tai uudistusehdotuksia esille? Ovathan kaikki ideat yhtä arvokkaita.

Joko sinun työyhteisössä uskalletaan luoda parempaa huomista? Hyvinvoinnin ylläpito on jatkuva prosessi.

Varaa teidän aika täältä.