Avoimuus ja keskustelu

Olen joskus kuullut tai nähnyt ihmisten jättävän keskustelun pois kommunikoinnista. Se taitaa olla ollut suomalaiseen kulttuuriin aika luonnollinen tapa. Ehkäpä on jopa opittu luomaan oma todellisuus rivien välistä, tai rivien puuttuessa, kaikessa hiljaisuudessa. Ilman keskustelua tai ajatusten vaihtoa on osapuolten erityisen helppo käyttää mielikuvitustaan ja rakentaa omannäköinen kuvitelma todellisuudesta. Sekin on toki hyvä taito, nimittäin osata kuvitella. Valitettavasti se taito ei pääse oikeuksiinsa vaikkapa parisuhteessa tai työporukassa vaan helposti luo ristiriitaisia tilanteita.

Emme ole koskaan valmiita, mutta jo nyt täydellisiä!

Sanoilla on jokaiselle luoto omanlaisensa merkitys. Se merkitys voi olla jokaiselle meistä hieman erilainen vaikkakin kuvittelemme puhuvamme samanlaisesta asiasta. Sen lisäksi olemme jokainen luonut oman kokemusmaailmamme pohjalta jonkunlaisen tunnepohjan erilaisille sanoille ja käsitteille. Jotta soppa olisi valmis, myös yhteys, missä sana tai käsite on, luo sille mahdollisesti omanlaisensa merkityksen.

Kommunikointi voi siis olla todella vaikeaa ja kaikista vaikenta se meille ihmisille on silloin, kun siihen ei käytetä sanoja! Pantomiimi on kiva leikki jossain yhteydessä, mutta ihmissuhteiden ylläpitämisessä kieltämättä vähän hankala. Asian selkeästi kommunikoimisessa sanoilla on sijansa!

Puhe ja sanat, keskustelu lisää ymmärrystä viestiimme. Ymmärrys taas lisää luottamusta kommunikointiin ja yhteiseen toimintaan. Luottamus puolestaan lisää avoimuutta ja sitä kautta lisää keskustelua. Syntyy positiivinen kierre, josta voi sen kasvaessa syntyä uusia ideoita, rohkeutta, innostusta ja vaikka mitä. Kaikki mahdollistuu!

Luottamusta ja turvallisuuden tunnetta keskusteluissa kannattaa vaalia rakkaudella. Ilman luottamusta keskustelukaan ei kukoista, vaikka ymmärrystä toista kohtaan olisikin. Avoin keskustelu voi joskus tuntua todella vaikealta juuri siitä syystä, että turvallisuuden tunnetta puuttuu. Onneksi sitäkin voi harjoitella ja oppia. Emme ole koskaan valmiita, mutta jo nyt täydellisiä!

Tarjoan mielelläni sinulle räätälöityä valmennusta tarpeisiisi sopivasti. Haluan kannustaa sinua parantamaan kommunikaatiota ja siten elämääsi. Ole rohkeasti yhteydessä!

PS. Täältä saat liittyä sähköpostilistalle.