Vanhempien parisuhde – valmennus äideille ja isille

Parisuhde ja lapsiperhe

Riippumatta siitä, onko kyseessä ensimmäinen lapsi vai onko vanhemmilla jo useampia lapsia, voi lapsiperhearki tuntua vaikealta yhdistää parisuhteen kanssa. Miten vaalia parisuhdetta ja olla vanhempi? Miten huolehtia hyvästä seksielämästä pienen lapsen kanssa? Miten ottaa aikaa parisuhteelle? Näitä ja monia muita kysymyksiä voi nousta esille pienten lasten vanhemmille. Onneksi parisuhdetta voi parantaa myös lapsiperheessä. Elämän vaihe, jolloin lapsi on pieni, on ohi menevä. Silti on tärkeää huolehtia parisuhteen hyvinvoinnista.

Vanhemman parisuhde

Uusi lapsi perheessä on aina suuri muutos. Parisuhde muuttuu lapsen myötä, oli sitten kyseessä ensimmäinen lapsi tai useamman lapsen perhe. Voi tuntua, että aika kuluu arkiaskareisiin ja parisuhde kärsii tai unohtuu. Parisuhde voi tuntua raskaalta siinä ohessa. Parisuhdekriisi syntyy helpommin toisen tai kummankin puolison ollessa väsynyt tai keskittyessä velvollisuuksiin. Yhteinen aika on vähissä ja toiset asiat etusijalla. Lapsiperheen parisuhteeseen saa ja voi hakea apua. Vanhemman parisuhdetta voidaan parantaa monella tavalla.

Panostus parisuhteeseen, kun lapset ovat pieniä on kultaakin arvokkaampaa. Jokainen rakentava kokemus elämän muutoksien yhteydessä rakentaa yhteistä tulevaisuutta, jollaista haluaa elää. Parisuhde vanhempana voi kukoistaa ja sitä myötä myös arki ja muu elämä tuntuu paremmalta. Vanhempien keskinäisen suhteen ollessa hyvä, näkyy se lapsille myös rakentavana ja turvallisena esimerkkinä.

Vanhempien parisuhteen hoitoa alusta lähtien

Lapset ovat vanhemmilleen kullan arvoisia ja ne tuntuvat kasvavan valtavaa vauhtia. Siitä huolimatta parisuhdetta on hoidettava myös lasten ollessa pieniä. Onnellinen parisuhde säilyy hyvänä, kun siitä muistaa huolehtia. Jos vanhemmat unohtavat parisuhteen joiksikin vuosiksi lasten ollessa pieniä, voi olla, että parisuhde kuihtuu itsekseen ja jäljelle jää yhteisvanhemmuus. Parisuhdetta voi opetella vaalimaan ja siitä voi huolehtia erilaisin keinoin koko ajan. Parisuhde ja lapset sopivat täydellisesti yhteen, kun löydetään tapa sovittaa ne kunkin arkeen ja elämäntilanteeseen sopivasti. Millaisen parisuhteen sinä haluat, kun lapsesi tarvitsevat sinua vähemmän? Millaisen parisuhteen mallin haluat antaa lapsillesi?

Jokainen ihmissuhde on yksilöllinen, niinpä jokainen ratkaisu ja toimintamalli parisuhteessa on yksilöllinen. Se, mikä toimii ystäville ei välttämättä ole sinun juttusi. Sen vuoksi parisuhdetta pitää hoitaa yksilöllisesti juuri sinun perheesi tarpeisiin sopivasti. Valmennuksessa löydetään ratkaisut sinun pulmiisi tavalla, joka on sinulle rakentava.

Parisuhdevalmennukseen yksin

Lasten ollessa pieniä on ymmärrettävää, ettei kummatkin vanhemmat välttämättä pysty olemaan samaan aikaan hakemassa apua parisuhteeseen. Tai vain toisella osapuolella voi olla kiinnostusta parisuhdevalmennukseen, vaikka parempi parisuhde kiinnostaakin. Parisuhdevalmennukseen voi hyvin tulla yksinkin! Valmennus voidaan myös räätälöidä niin, että se toimii yksilölliseen elämäntilanteeseen vaikkapa palvellen välillä toista osapuolta ja välillä toista. Yhdenkin ihmisen panostus yhteiseen hyvinvointiin näkyy parisuhteessa. Pienillä asioilla voidaan tehdä suuri muutos parempaan!

Vanhemman suhde lapseen

Kitkaa parisuhteeseen tai perhesuhteisiin voi myös aiheuttaa vanhemman suhde lapseen. Lapsen ja vanhemman tavat toimia saavat toisen puolustuskannalle tai vaikkapa nuori koettelee rajojaan. Silloin on hyvä tarkastella parisuhteen osalta, millaisia toimintamalleja siellä on. Miten parisuhteen toimivuudella voidaan auttaa lasta. Toisaalta, miten suhde lapseen vaikuttaa myös parisuhteeseen.

Vanhemman suhdetta lapseen voidaan parantaa ja auttaa monella tavalla. Usein se alkaa vanhemman hakeutuessa valmennukseen. Suhdetta lapseensa on helppo alkaa parantaa yksin vanhemmasta alkaen ja myöhemmin kutsua lapsi mukaan. Autettaessa vanhemman suhdetta lapseensa, on hyvä huomioida kummankin elämäntilanne. Teinivuosina nuori voi olla voimakkaastikin reagoiva johtuen ainoastaan elämänvaiheestaan. Elämänvaiheet ovat ohi meneviä hetkiä, mutta niitäkin on hyvä helpottaa ja parantaa siten parempaa tulevaisuutta.